“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi ” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesinin Birinci Yürütme Kurulu Toplantısı

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık (AUÇ) Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesinin Birinci Yürütme Kurulu Toplantısı, 10 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

T.C. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından projenin amaçları, hedeflenen sonuçlar ve temel faaliyetlerle ilgili bilgi verildi. Türkiye’de alternatif uyuşmazlık çözümleri mekanizmalarının kapsamını ve kullanımını genişleterek vatandaşlar, işletmeler, tüzel kişiler ile diğer kurum ve kuruluşlar için daha hızlı bir uyuşmazlık çözümü sağlayarak yargı sisteminin etkinliğini ve adalete erişimi iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetlerden oluşan 2021 yılı için 6 aylık çalışma planıyla ilgili detaylı sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıya Adalet Bakanlığı - Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Konseyi temsilcileri Yürütme Kurulu üyeleri olarak katıldı. Bunun yanı sıra, AB Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Uyum-Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)’nden birer temsilci, uzlaştırma, arabuluculuk ve iletişim alanında çalışan akademisyenler, bir uzlaştırmacı ve bir arabulucu gözlemci üyeler olarak toplantıya katkılarda bulundu.

Yürütme Kurulu üyeleri, projenin çalışma planına ilişkin görüş ve tavsiyelerini paylaştı ve bahse konu planı onayladı.

 

Gündem (Türkçe-İngilizce)