HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAKKIMIZDA

7.6.2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 22.6.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Yasanın uygulanmasının sağlanması ve izlenmesi ile arabuluculuk sisteminin çalışabilmesi için Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “Arabuluculuk Daire Başkanlığı” kurulmuş olup, 30.07.2012 tarihi itibariyle Arabuluculuk Daire Başkanı görevine başlamıştır.

Daire Başkanlığı, bir daire başkanı, yeteri kadar tetkik hâkimi ve diğer personelden oluşmaktadır.

Daire Başkanlığı nezdinde, Kanun ve Yönetmelikle verilen arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere; Arabuluculuk Hizmetleri Bürosu, Sicil Bürosu ve Eğitim Bürosu kurulmuştur.

Ayrıca, Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 31 inci maddesinde öngörüldüğü şekilde; Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve Türkiye Adalet Akademisi gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile hukuk hâkimlerinin de yer aldığı 15 kişiden müteşekkil ve başkanlığını Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürünün yapmakta olduğu “Arabuluculuk Kurulu” da Bakanlık bünyesinde oluşturulmuştur.

Kurulun sekretaryası Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

PROJELER
Projemiz
ADRESİMİZ
  • Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.