HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHÇE

Ülkemizde 1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başı itibarıyla, özellikle de başta akademik çevreler olmak üzere konuyla ilgisi olan kişi ve kuruluşlarca üzerinde yoğun bir şekilde durulup, tartışmalar yapılan ve bilimsel makaleler, raporlar yazılan arabuluculukla ilgili olarak,

Adalet Bakanlığınca ilk bilimsel çalışmanın; 2006 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Adalet Bakanlığı’nın işbirliği ve Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)’nin moderatörlüğü ile düzenlenen “Türkiye Hukuk Kamu Araştırma Programı Ortak Akıl Platformu” nun 04-06 Ocak 2006 tarihlerinde TÜSSİDE’nin Gebze-Kocaeli tesislerinde gerçekleştirdiği ortak akıl toplantılarında yapıldığını, diğer bir ifadeyle mevcut arabuluculuk mevzuat ve sistemimizin ilk fikri temellerinin, tohumlarının söz konusu tarih ve yerde atıldığını söyleyebiliriz.

Konu hakkındaki bilimsel ve fikri tartışma ve çalışmaların istenen belirli bir yoğunluğa ulaşması ve böylelikle de toplumsal ve devamında da Yönetimsel iradenin (Bakanlık iradesinin) oluşmasının akabinde de 2006 yılında Ülkemizin seçkin hukukçu akademisyenlerinden, başta Sayın Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ ve Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES olmak üzere muhtelif branşlardaki akademisyenlerinden, uygulamadan gelen hukukçulardan, T.B.B, Barolar, T.N.B, TOBB ve TESK gibi çeşitli meslek ve ticaret örgütü temsilcilerinden, bir Bilim Komisyonu oluşturulmuştur.

Bilim Komisyonunun oldukça geniş zaman ve kapsamlı bir şekilde, tüm modern ülke modellerini de dikkate alıp inceleyerek yaptığı, titiz ve nitelikli çalışmaların sonucunda hazırlanan ve 03.06.2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı”, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2012 tarihli oturumunda kabul edilerek yasalaşmıştır.

PROJELER
Projemiz
ADRESİMİZ
  • Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.