24.11.2019 Tarihinde Yapılan 2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Yazılı Sınav Sonuçlarının Yeniden Değerlendirilme Sonuçlarına İlişkin Duyuru

24.11.2019 tarihinde yapılan arabuluculuk sınavında yer alan soruların bir kısmının hatalı olduğu iddiasıyla açılan davada, Ankara İdare Mahkemesi'nce 3 sorunun iptal edilmesi üzerine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin 46/5. maddesi uyarınca sınav sonuçları tekrar değerlendirerek yeni bir başarı listesi oluşturulmuştur.

Yeni oluşturulan listeye göre, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen 5000 arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, başarılı sayılmış olup, 5000 nci adayın puanı 92,78 puan olması nedeniyle aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılmıştır.

İdare hukukunun genel ilkeleri ve yerleşik uygulamalarımız doğrultusunda daha önce ilan edilen sınavda başarılı olan kişilerin hakları saklı tutulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Sınav sonuçlarına  ulaşmak için tıklayınız