Arabuluculuk Kurulu

ARABULUCULUK KURULU ÜYELERİ
 ADI - SOYADI  KURUMU  ÜNVANI
Hakan ÖZTATAR
 Hukuk İşleri Genel Müdürü  Genel Müdür
Çağdaş ÖZER  Arabuluculuk Daire Başkanlığı  Daire Başkanı
Muhittin ÖZDEMİR

 Türkiye Adalet Akademisi

 Akademi Başkanı
Ayhan BİLTEKİN

 Hâkimler ve Savcılar Kurulu

 Hâkim
Yasin ARSLAN  Hâkimler ve Savcılar Kurulu  Hâkim

Av.Abdülbaki ÇELEBİ

 Türkiye Barolar Birliği  Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Ayşe ÇAKICI

 Türkiye Barolar Birliği İzmir Baro Başkanlığı Üyesi

Av. Hatice Mehveş EKŞİLER ÖZER 

 Türkiye Barolar Birliği İstanbul 1 Nolu Baro Başkanlığı Üyesi
Lütfullah ULUGÜN  Türkiye Noterler Birliği  Ankara 12. Noteri
Hüseyin ÖZ  Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Avukat

Hasan Çağlayan DÜNDAR  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

 Reel Sektör Araştırma ve Gel. ve Uyg. Daire Baş.

Zekeriya SANCI

 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu  Yönetim Kurulu Üyesi

Av. F. Yasemin ERTEKİN

 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

 Genel Sekreter Yardımcısı

Selçuk ERTAN

 Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK Genel-İş Sendikası Hukuk İşleri Müdürü
Abdulkerim YILDIRIM

 Yükseköğretim Kurulu

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi
Taliphan KIYMAZ
 Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri
Yakup ERİKEL  Ankara Barosu Arabulucu
Nihat ŞİMŞEK  Kayseri Barosu Arabulucu
Serhat TUĞRAL  Ankara Barosu Arabulucu