Arabuluculuk Kurulu

ARABULUCULUK KURULU ÜYELERİ
 ADI - SOYADI  KURUMU  ÜNVANI
Hakan ÖZTATAR
 Hukuk İşleri Genel Müdürü  Genel Müdür
Umut İlhan DURMUŞOĞLU  Arabuluculuk Daire Başkanlığı  Daire Başkanı
Muhittin ÖZDEMİR

 Türkiye Adalet Akademisi

 Akademi Başkanı
Ayhan BİLTEKİN

 Hâkimler ve Savcılar Kurulu

 Hâkim
Yasin ARSLAN  Hâkimler ve Savcılar Kurulu  Hâkim

Av.Gültekin UZUNALİOĞLU

 Türkiye Barolar Birliği  Yönetim Kurulu Üyesi

Avukat Pervin YILDIZ

 Türkiye Barolar Birliği  Yönetim Kurulu Üyesi

Avukat Sibel GÜRSEL

 Türkiye Barolar Birliği  Yönetim Kurulu Üyesi

H. Ferhan TUNCEL

 Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Hukuk Müşaviri
Gülizar IRMAK  Türkiye Noterler Birliği  Bakırköy 16. Noteri
Hüseyin ÖZ Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Avukat

Hasan Çağlayan DÜNDAR  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

 Reel Sektör Araştırma ve Gel. ve Uyg. Daire Baş.

Zekeriya SANCI

 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu  Yönetim Kurulu Üyesi

Av. F. Yasemin ERTEKİN

 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

 Genel Sekreter Yardımcısı

Selçuk ERTAN

 Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK Genel-İş Sendikası Hukuk İşleri Müdürü
Abdulkerim YILDIRIM

 Yükseköğretim Kurulu

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi
Avukat Yakup ERİKEL

Ankara Barosu

Avukat
Avukat Nihat ŞİMŞEK

Kayseri Barosu

Avukat
Av. Çiğdem ARSLAN

Ankara Barosu

Avukat