ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
Eğitim Bürosu

EĞİTİM BÜROSUNUN GÖREVLERİ

1. Eğitim kuruluşlarının arabuluculuk eğitim faaliyetlerine ilişkin izin taleplerini değerlendirilmek ve karara bağlamak,

2. Eğitim kuruluşlarının, arabuluculuk eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak izin sürelerinin uzatılması, eksikliklerinin giderilmesi ya da iptali gibi işlemlerin yürütülmesi,

3. Eğitim faaliyeti uygun görülen eğitim kuruluşlarının, Eğitim Kuruluşları Siciline kayıt edilmesi,

4. İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesinin elektronik ortamda yayınlanması ve takibi,

5. Eğitim kuruluşlarının denetimine ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

6. Eğitim kuruluşları tarafından gönderilen yıllık faaliyet raporlarının takibi ve muhafazası,

7. Arabuluculuk alanına giren kanun ve düzenleyici işlemler hakkında inceleme ve araştırma yapılarak Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne öneride bulunulması,

8. Arabuluculuk eğitimi ile ilgili istatistiklerin hazırlanması,

9. Arabuluculuk eğitimine ilişkin tanıtım ve yayın yapmak,

10. Görev alanı ile ilgili görüş bildirilmesi,

11. Görev alanı ile ilgili duyuruların yapılması,

12. Kanunda verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

13. Kendi görev alanına giren dava ve şikayetleri takip etmek,