ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
Denetim Bürosu

DENETİM BÜROSU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Arabulucular siciline kayıtlı arabulucular hakkında yapılan şikâyetleri incelemek,

 2. Arabulucular siciline kayıtlı arabulucular hakkında gerek gördüğünde resen inceleme başlatmak,
 3. Arabulucular hakkında yapılan inceleme neticesinde, işlem yapılmasına yer olmadığına veya uyarılmasına karar vermek, uyarılması sonucu, arabulucular sicilinden silinmeyi gerektiren koşullar oluştuğunda sicilden silinme talebi ile Arabuluculuk Kurulunda değerlendirilmek üzere kurula sevk etmek,
 4. Arabuluculuk Eğitim Siciline kayıtlı Eğitim Kuruluşları hakkındaki şikayetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
 5. Verilen kararları taraflara tebliğ etmek,
 6. Kararlara karşı verilen itiraz dilekçelerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
 7. Görev alanı ile ilgili diğer istatistikleri hazırlamak,
 8. Görev alanı ile ilgili görüş bildirmek,
 9. Görev alanı ile ilgili duyuruları yapmak,
 10. Kendi görev alanına giren davaları takip etmek,
 11. Kanunda verilen diğer görevlerin yerine getirmek,