Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi 1. Saha Değerlendirme Ziyareti

Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin “Yasal çerçeve ve Avrupa'daki iyi uygulamalara ilişkin ihtiyaç analizi-uzman incelemesi yapılması" faaliyeti kapsamında 11-12.10.2021 tarihlerinde Bakırköy Adliyesi’nde saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

 

Fotoğaflar