Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Ankara Adliyesi’nde Saha Ziyareti Gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin “Yasal çerçeve ve Avrupa'daki iyi uygulamalara ilişkin ihtiyaç analizi-uzman incelemesi yapılması" faaliyeti kapsamında 18-19.10.2021 tarihlerinde Ankara Adliyesi’nde saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Fotoğaflar