Arabulucularımızın ve Kamuoyunun Dikkatine

    Arabulucularımızın ve Kamuoyunun Dikkatine
 
     - Arabulucularımızın arabuluculuk dosyalarında, mevzuat hükümlerinde belirtilen iş ve tüketici uyuşmazlıklarında 3+1 ve ticari uyuşmazlıklarda 6+2 haftalık sürelere riayet etmeyip dosyaları sürüncemede bıraktıkları,

     - Arabuluculuk sürecinin Kanun ve Yönetmeliğe uygun yürütülmediği, bu kapsamda, arabuluculuk sürecine ilişkin ilk görüşme ve tarafları süreç ve uyuşmazlık konusu ile ilgili bilgilendirme görüşmesi yapılmadığı, süreç içerisinde taraflarla ilk toplantı yapılması ve gerektiğinde ikinci toplantı yapılarak tarafların anlaşması yönünde emek ve mesai harcanması gerekirken telekonferans yöntemiyle çok kısa sürelerde dosyaların anlaşmama yönünde sonuçlandırıldığına ve adeta tutanak mümziliği yapıldığına dair Daire Başkanlığımıza şikayetler gelmektedir. Arabulucularımızın bu şikayetlere mahal bırakmayacak şekilde mesleğin vermiş olduğu gerekli özen ve hassasiyet ile Arabuluculuk süreçlerini yürütmeleri aksi takdirde şikayete konu fiillerin tespit edilmesi durumunda, Daire Başkanlığımızca gerekli denetim hükümleri uygulanarak uyarı cezası verileceği ve bu uyarıya uymayan arabulucuların Arabuluculuk Kanununun 21. maddesi gereğince sicilden silineceği,

     Diğer taraftan, Arabuluculuğun kurum olarak, uyuşmazlıkların en kısa sürede ve en az masrafla çözümüne sağladığı katkı dikkate alınarak arabuluculuk görüşmelerine katılan tarafların uyuşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla çözme konusunda arabulucularımıza yardımcı olmaları,

     Hususları arabulucularımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.