Arabuluculuk Eğitim Kuruluşlarının Yerinde Denetim İşlemleri Başladı

Eğitim kuruluşlarınca verilen arabuluculuk eğitimlerindeki eksikliklerin tespiti, bu eksikliklerin giderilmesi için çözümlerin üretilmesi amacıyla ve aynı zamanda arabuluculuk eğitim kuruluşlarının  Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca çıkarılan diğer düzenleyici işlemlere uygun hareket edip etmediği yönünden yerinde denetlenmesi işlemlerine başlanılmıştır.

Bu kapsamda, 9-10.12.2021 tarihlerinde Bakanlığımız tarafından İstanbul'da akreditesi sağlanan farklı eğitim kuruluşlarının denetimi gerçekleştirilmiştir.

Fotoğaflar