Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) Uygulamasının Değerlendirilmesi Seminerleri


Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin “arabuluculuk ve tahkim konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik seminerler düzenlenmesi” faaliyeti kapsamında, 20-21 Haziran 2022 tarihinde  İstanbul, 27 Haziran 2022 tarihinde ise İzmir’de “Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) Uygulamasının Değerlendirilmesi Semineri” gerçekleştirilmiştir.

Fotoğaflar