Arabuluculuk Temel Eğitimine İlişkin Duyuru

Arabuluculuk Temel Eğitimine İlişkin Duyuru

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun “Arabuluculuk eğitimi” başlıklı 22 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinin tamamlanmasından sonra alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesiyle ilgili temel bilgileri, iletişim teknikleri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve davranış psikolojisi ile yönetmelikte gösterilecek olan diğer teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder.”  hükmü yer almaktadır.

Bilineceği üzere; Arabuluculuk eğitimi, bünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından Bakanlığımızdan izin almak koşulu ile verilmektedir.

Bakanlığımızca, bir takım değerlendirmeler yapılması ve modül güncellenmesi amacıyla tüm ülke genelinde durdurulan arabuluculuk temel eğitimlerine, 29.11.2021 tarihinden itibaren akreditesi sağlanan eğitim kuruluşlarınca hazırlanan yeni eğitim modülü kapsamında ve yüz yüze olmak üzere başlanılması kararı alınmıştır.

Bu kapsamda hazırlanan “Arabuluculuk Temel Eğitim Kitabı” tüm arabulucu adaylarının istifadesine sunulmuştur.

Kamuoyuna ve tüm arabulucu adaylarına saygıyla duyurulur.