Bankacılık ve Finans Hukukundan Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sempozyumu

Sayın Arabulucu, 
 

02.02.2020 ve 03.02.2020 tarihlerinde Ankara Hakimevi’nde gerçekleştirilecek olan “Bankacılık ve Finans Hukukundan Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk” konulu sempozyuma ait program ve katılımcı listesi ektedir.