Ek Tercihe Açılan Komisyonlara İlişkin Duyuru


 
         6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun “Dava şartı olarak arabuluculuk” başlıklı 18/A maddesinin üçüncü fıkrasında, “Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabuluculardan bu madde uyarınca arabuluculuk yapmak isteyenleri, varsa uzmanlık alanlarını da belirterek, görev yapmak istedikleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına bildirir. Komisyon başkanlıkları, bu listeleri kendi yargı çevrelerindeki arabuluculuk bürolarına, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirecekleri sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne gönderir.” hükmü yer almaktadır.

        Bu kapsamda, Daire Başkanlığımızca aşağıda yeterli sayıda arabulucu bulunmadığı tespit edilen komisyonlar, ek komisyon tercihine açılmıştır. Buna göre, sadece ek tercih yapabilecek komisyonlarda görev alan arabulucularımız talepleri halinde ek tercihe açılan komisyonları ikinci komisyon olarak seçebileceklerdir.

        Kamuoyuna ve arabulucularımıza saygıyla duyurulur.


 
EK TERCİHE AÇILAN KOMİSYONLAR EK TERCİH YAPABİLECEK KOMİSYONLAR
Ardahan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
  1. Artvin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon
  2. Kars Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Bayburt Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
  1. Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
  2. Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
  3. Rize Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
  4. Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Doğubayazıt Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu            Ağrı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Hınıs Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu
  1. Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
  2. Muş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Kdz. Ereğli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
  1. Düzce Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
  2. Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Sungurlu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu           Çorum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu