UNCITRAL 2. Çalışma Grubu Tarafından Güncellenmekte olan Taslak Arabuluculuk Kurallarına İlişkin Ülkemiz Görüşleri

       Bı̇rleşmı̇ş Mı̇lletler Uluslararası Tı̇caret Hukuku Komı̇syonu (UNCITRAL) 2. Çalışma Grubu tarafından hali hazırda güncellenmekte olan Arabuluculuk Kuralları’na ilişkin ülkemiz görüşleri daha önce yazılı olarak UNCITRAL Sekreteryasına iletilmişti.UNCITRAL 2. Çalışma Grubunun 22-26 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 73. Oturumunda Taslak Arabuluculuk Kurallarına ilişkin ülkemiz görüşü sözlü olarak da dile getirilmiştir.

       UNCITRAL Taslak Arabuluculuk Kurallarına ilişkin olarak ülkemiz tarafından iletilen yazılı görüşlere ise UNCITRAL web sitesinden ulaşabilirsiniz.
       
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/comments_on_uncitral_draft_mediation_rules_turkey.pdf

 

Videolar