Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimlerine İlişkin Duyuru


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski ve hastalığın yayılım hızını engellemek adına bir takım tedbirler alınmıştır. Salgınla mücadele süreci kapsamında, Daire Başkanlığımız da arabuluculuk uzmanlık eğitimlerinin online olarak verilmesini kararlaştırmıştır.

Ancak, virüsün geldiği son noktada salgın artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmış ve bu kapsamda alınan kısıtlamaların bir çoğu kaldırılmıştır. 

Bu itibarla; online olarak verilmekte olan arabuluculuk uzmanlık eğitimlerinin, temel arabuluculuk eğitimlerinde olduğu gibi artık yüz yüze verilmesine karar verilmiştir. 

Bu kapsamda, 19.06.2022 tarihinden sonra açılacak tüm uzman arabuluculuk eğitim programları yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Arabulucularımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.