24.11.2019 Tarihinde Yapılan 2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Yazılı Sınav Sonuçlarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru

24.11.2019 Tarihinde Yapılan 2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Yazılı Sınav Sonuçlarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru
 
24.11.2019 tarihinde yapılan arabuluculuk sınavında yer alan soruların bir kısmının hatalı olduğu iddiasıyla açılan davada, Ankara İdare Mahkemesi'nce 3 sorunun iptal edilmesi üzerine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin 46/5. maddesi uyarınca sınav sonuçları tekrar değerlendirerek yeni bir başarı listesi oluşturulacaktır.

İdare hukukunun genel ilkeleri ve yerleşik uygulamalarımız doğrultusunda daha önce ilan edilen sınavda başarılı olan kişilerin hakları saklı tutulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.